Kim jesteśmy

Sugerowany tekst: Adres naszej strony internetowej to: https://www.supdropshipping.com/.

Definicje

Terminy wymienione poniżej mają takie samo znaczenie i interpretację, jak pojawiają się na stronie internetowej Supdropshipping.

Konto: odnosi się do konta legalnie zarejestrowanego na Supdropshipping.com.
Strona internetowa: Supdropshipping.com, jako oficjalna strona internetowa Lance Group.
Chiny: odnosi się do skrótu Chińskiej Republiki Ludowej, obejmującej Hongkong, Makao i Tajwan.
Ciasteczka: Małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu, zawierające szczegółową historię przeglądania przez Ciebie witryny i inne informacje.
Informacje dla klientów: informacje potrzebne do rejestracji w Supdropshipping, przeglądania strony internetowej Supdropshipping lub korzystania z Usług Supdropshipping oraz dane generowane w trakcie tych procesów.
Dane dotyczące użytkowania: dane zbierane automatycznie podczas przeglądania serwisu lub generowane podczas korzystania z usługi
Praca: wszelkiego rodzaju usługi świadczone przez Lance Group.
Dostawca usługi: firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej świadczącej usługi w imieniu firmy Supdropshipping.
Zewnętrzny dostawca usług: dowolna osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej inna niż Supdropshipping Company, która świadczy usługi, oprogramowanie lub sprzedaje towary. Partner: Przewoźnicy (tacy jak DHL, Yunexpress), zewnętrzni operatorzy płatności (PayPal, West Union, Moneygram).
Niezbędne informacje: do korzystania z naszych usług wymagane są pewne informacje. Jeśli zdecydujesz się ich nie udostępniać, będzie to miało wpływ na świadczone przez nas usługi.
Informacje nieistotne: informacje, które nam przekazujesz. Możesz zrezygnować z podawania takich informacji, ponieważ nie będzie to miało wpływu na świadczone przez nas usługi.

Potwierdzasz, że Twoje dane osobowe przekazane Supdropshipping lub zebrane przez Supdropshipping za Twoją zgodą muszą być autentyczne, poprawne, kompletne, legalne i skuteczne oraz powinny być aktualizowane na czas w przypadku jakiejkolwiek zmiany takich informacji. Przyjmujesz do wiadomości, że Supdropshipping ma prawo zweryfikować autentyczność Twoich danych osobowych za pośrednictwem instytucji kredytowej lub powiązanego konta bankowego. Powinieneś ponieść odpowiednią odpowiedzialność i konsekwencje podania nielegalnych, nieautentycznych, nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych i zgadzasz się, że Supdropshipping ma prawo zaprzestać świadczenia usług w takich przypadkach.

O ile nie określono inaczej, wszystkie produkty, technologie, programy, oprogramowanie i dane Supdropshipping, odpowiednie domeny, symbole, nazwy i inne informacje związane z odpowiednimi prawami intelektualnymi Supdropshipping stanowią własność Supdropshipping i jej partnerów. O ile nie uzyskano zezwolenia od Supdropshipping, nikt nie ma prawa do monitorowania, kopiowania, nadawania, wyświetlania lub pobierania takich właściwości za pośrednictwem programu robota lub pająka w celu nieuprawnionego wykorzystania własnego lub jakiejkolwiek innej osoby lub strony.

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie treści przesłane przez Ciebie, w tym między innymi za recenzje, używane przedmioty, teksty, zdjęcia, filmy itp. Takie treści są dostarczane przez Supdropshipping w celu udostępniania, co nie oznacza, że Supdropshipping wyraża na to zgodę lub potwierdził jego autentyczność.

Głoska bezdźwięczna

Sugerowany tekst: Jeśli przesyłasz obrazy na stronę internetową, powinieneś unikać przesyłania obrazów z osadzonymi danymi o lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający witrynę mogą pobierać i wyodrębniać dowolne dane dotyczące lokalizacji z obrazów znajdujących się na stronie internetowej.

Ciasteczka

Sugerowany tekst: Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisywanie Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Mają one na celu Twoją wygodę, abyś nie musiał ponownie wpisywać swoich danych, gdy dodasz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą ważne przez rok.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę logowania, utworzymy tymczasowy plik cookie na potrzeby sprawdzenia, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Kiedy się zalogujesz, utworzymy również kilka plików cookie, aby zapisać Twoje dane logowania i wybrane opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie służące do logowania są ważne przez dwa dni, a pliki cookie dotyczące opcji ekranowych – przez rok. Jeśli wybierzesz opcję „Zapamiętaj mnie”, Twój login będzie ważny przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz lub opublikujesz artykuł, w Twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i po prostu wskazuje identyfikator wpisu właśnie edytowanego artykułu. Wygasa po 1 dniu.

Jakie informacje gromadzi Supdropshipping?

1. Aby móc korzystać z naszych usług, wymagane są pewne informacje. Gromadzimy 9 rodzajów niezbędnych informacji, w tym:

(1) Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres i numery telefonów.
(2) Informacje dotyczące płatności.
(3) Informacje o Twojej lokalizacji.
(4) Imię i nazwisko, adresy i numery telefonów wymienione w Twoich adresach.
(5) Komentarze i e-maile do nas.
(6) Opis osoby i zdjęcie w Twoim profilu.
(7) Informacje i dokumenty dotyczące tożsamości, w tym numery ubezpieczenia społecznego i prawa jazdy.
(8) Informacje korporacyjne i finansowe.
(9) Pliki dziennika urządzeń i konfiguracje, w tym dane uwierzytelniające Wi-Fi.

2. Informacje inne niż istotne, w tym informacje, które nam przekazujesz, informacje, których nie chcesz podawać, informacje automatyczne i informacje z innych źródeł. Informacje te nie są obowiązkowe, ale mogą nam pomóc w ulepszaniu naszych usług i opracowywaniu produktów. Możesz zrezygnować z podawania takich informacji, ponieważ nie będzie to miało wpływu na świadczone przez nas usługi.

Informacje, których możesz nie podawać:

(1) Komentarze i e-maile do nas.
(2) Opis osoby i zdjęcie w Twoim profilu.
(3) Informacje i dokumenty dotyczące tożsamości, w tym numery ubezpieczenia społecznego i prawa jazdy.
(4) Informacje korporacyjne i finansowe.
(5) Pliki dziennika urządzeń i konfiguracje, w tym dane uwierzytelniające Wi-Fi.
Możesz zdecydować się na nieudostępnianie takich informacji, ale wtedy możesz nie skorzystać z naszych Usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie kolejne komentarze, zamiast umieszczać je w kolejce moderacji.

W przypadku użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie internetowej (jeśli istnieją), przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą w dowolnym momencie przeglądać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy witryny również mogą przeglądać i edytować te informacje.

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje konto i dane, wyślij wiadomość e-mail z prośbą na adres info@supdropshipping.com. Rozpatrzymy Twoją prośbę w ciągu 48 godzin od otrzymania.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto w tej witrynie lub dodałeś komentarze, możesz poprosić o otrzymanie pliku z wyeksportowanym kompletem danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz także zażądać usunięcia przez nas wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Autoryzując swój sklep Shopify do połączenia z Sup Dropshipping, wyrażasz zgodę na akceptację naszych e-maili i materiałów marketingowych. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, kliknij przycisk „anuluj subskrypcję” w dowolnym e-mailu lub skontaktuj się ze swoim osobistym agentem.

Polityka ochrony praw własności intelektualnej (IPR).

Proszę sprawdzić Tutaj dla naszej Polityki ochrony praw własności intelektualnej.

Jeśli masz jakieś pytania, opinie lub sugestie, skontaktuj się z nami pod adresem support@supdropshipping.com
Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, zwłaszcza gdy Twój uzasadniony interes został naruszony w wyniku wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania porozumienia w drodze polubownych negocjacji i zastrzegasz sobie prawo do złożenia pozwu w sądzie .